Close
סל הקניות ריק

תודה רבה לכם. אין ספק שעזרתם לי מאד. השירות היה מהיר והמחיר היה נוח.
עמיאל ש., כפר סבא

יצרנים

אחוזי נכות

חישוב אחוזי נכות תאונת דרכים הינו אחד משלושת הקריטריונים העיקריים בקביעת פיצוי בגין הפסדי השתכרות עתידיים, יחד עם שכרו של הנפגע טרם התאונה וגילו של הנפגע.

למעשה מהווה אחוז הנכות את הקריטריון החשוב ביותר, שכן עצם קיומם של אחוזי נכות לצמיתות, מצביעים על פגיעה קבועה אשר נגרמה לנפגע בתאונת הדרכים, פגיעה אשר יש בה כדי להשפיע על כושרו להשתכר גם בעתיד (להבדיל מהפסדי שכר שנגרמו עד היום).

דהיינו, ללא שנקבעו אחוזי נכות לצמיתות לא ייפסק כל פיצוי בגין פגיעה בכושר השתכרות/הפסדי שכר עתידיים.

הנכות אשר נקבעת על ידי הגורמים הרפואיים (מומחה רפואי, וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי) הינה נכות רפואית, כלומר דרגת הפגימה הרפואית אשר נגרמה לנפגע כתוצאה מהתאונה.

בית המשפט הוא אשר קובע את ההשפעה של דרגת הפגימה הרפואית על יכולתו של הנפגע לתפקד וכפועל יוצא את גובה הפיצויים שייפסקו.